Yrkes-SM 2016 i Malmö

Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till moderna yrkesutbildningar inom bygg, design, industri, it, service, vård- och tekniksektorn. Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsarrangemang vartannat år tävlar och mäter hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot varandra inom ett 30-40-tal yrken. Under tre intensiva dagar erbjuds skolor och allmänhet att gratis få besöka det uppemot 14 000 kvm stora arrangemanget för att få möjligheten att titta, fråga och själva få pröva på.

I Malmö 2012 besökte hela 21 000 skolungdomar Yrkes-SM. I Umeå 2014 kom 15 000 unga besökare för att på ett och samma ställe få information och inspiration inför sina framtida yrkesval. Elevernas positiva respons visade sig bl a i en enkätundersökning där 75 % var mer positivt inställda till yrkesutbildning efter besöket på Yrkes-SM än innan. Att få titta på tävlingar­na, att själva få prova på olika yrken och att få information om många yrken samtidigt var saker som enligt undersökningen tydligt uppskattades. Och att döma av kommentarerna från lärarkåren verkade också de minst lika positiva som eleverna. Förutom att erbjuda detta ”multi-prao” för skolorna tas dessutom de bästa av de bästa från Yrkes-SM ut till Yrkeslandslaget och får representera Sverige under kommande Yrkes-EM och Yrkes-VM.

Yrkes-SM 2016 arrangeras i Malmö på Malmömässan den 11-13 maj 2016.