Vart leder utbildningen?

Efter genomgången utbildning ska den studerande kunna arbeta som svetsare/svetsspecialist/licenssvetsare i Sverige eller utomlands. Arbetsplatser som kan vara aktuella efter utbildningen är inte enbart inom verkstadsindustrin utan också inom energisektorn (ex. kärnkraft, vindkraft, panntillverkning) och spårbunden infrastruktur.